Mötesplatser för äldre i gislaved

Anhörigstöd och avlastning - turvaldovino.com

mötesplatser för äldre i gislaved

Dess äldre namn var Skäppekullen innan det ändrades till Smalestenar, där smale lär syfta på får och getter. Det ändrades på nytt och hette i kyrkans längder "Smålandsstenar". Gravfältet med fem eller sex stora domarringar är beläget på ett plant, sandigt område väster om en dubbelkrök av Nissan och 1,5 km nordost om centrala delen av samhället Smålandsstenar.

Intill gravfältet ligger Villstads hembygdsgård.

mötesplatser för äldre i gislaved

Domarringarna består av sex till tjugo stående, eller nu kullfallna stenar, medan en av ringarna har ett block i sin mitt. I den största där tjugo stenar ingår är diametern hela 20 m.

Fler gravar har sannolikt funnits vars stenar plockats bort för att ingå i andra byggnationer.

Först i början på talet när prästen Daniel Nordin påtalade att området innehöll oersättliga fornminnen insåg allmänheten att det borde bevaras. Förr trodde man att här varit en viktig mötesplats mellan smålänningar, hallänningar och västgötar, en föreställning som nu enligt Länsstyrelsen anses sakna historisk bakgrund.

Läget utmed Nissan och den urgamla Nissastigen utesluter dock inte att här ändå varit en mötesplats av betydelse, eller en anhalt för alla de som färdades förbi på väg och vatten.

mötesplatser för äldre i gislaved

Vad namnet beträffar så betyder det inte heller nödvändigtvis att det måste komma av just smale, en betesplats för getter och får. Det kan lika gärna vara bildat av små land bygdersom ingår i landskapet Småland.

mötesplatser för äldre i gislaved

Det första namnet Skäppekullen kan komma av det fornsvenska ordet skipa i betydelsen skipa rättvisa, ordna, besluta. Alltså kullen där man fattade beslut.

  1. Träffar: Vad är Aktiva Seniorer Aktiva Seniorer startade och har idag sjuttiotalet föreningar spridda över hela landet.
  2. Domarringar | Västra Småland
  3. Studieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur - SV
  4. Vad kan du få hjälp med? | turvaldovino.com
  5. Äldreboende Det är också bra att känna till att många insatser kräver biståndsbeslut.
  6. Anhörigstöd och avlastning - turvaldovino.com
  7. Kvinna söker man ölme

Se även