Flyktig bekantskap

flyktig bekantskap

Skapad den söndag, 03 april Senast uppdaterad söndag, 03 april Publicerad söndag, 03 april Träffar: Biskop Ysander har kommit till stiftet.

flyktig bekantskap ljungbyholm dating app

Som en främling känner han upptäckandets glädje. Den nye biskopen i Visby stift Torsten Ysander har i dag anlänt hit för att officiellt inträda i sina ämbetsplikter i stiftet.

flyktig bekantskap dejting norrköpings s: t olai

Hans program för besöket tar egentligen sin början först i morgon, då han tar säte i Visby domkapitel, vilket samtidigt på vanligt sätt celebreras med framläggandet av den nye biskopens herdabrev. På torsdagen håller stiftets prästsällskap ordinarie sammanträde i Församlingshuset — där får biskopen tilfälle att knyta bekantskapen med stiftets prästerskap på samma gång det blir ett steg rakt in i den biskopliga.

Slutligen sammanträder på fredagen stiftsrådet, som bl.

flyktig bekantskap dejta kvinnor i kungsör

Redan i dag har den nye biskopen haft vänligheten att lämna företräde för representanter för pressen, varvid han meddelade, att han väntar att kunna inflytta i biskopsgården härstädes i maj månad. Vid denna tid har nämligen k. Under den tid som återstår till dess kommer flyktig bekantskap att i någon mån oscillera mellan domprostbefattningen i Göteborg och biskopsämbetet i Visby och han hoppas att åtminstone en gång i månaden kunna besöka Visby och deltaga domkapitlets sammanträden.

flyktig bekantskap dejt aktiviteter i turinge- taxinge

Det är ju som en främling jag kommer till stiftet, säger flyktig bekantskap, ty det finns väl ingen del av vårt land, som jag gjort så flyktig bekantskap som Gotland.

Men på samma gång får jag förmånen att komma som upptäcktsresande och känna upptäckandets glädje inför ett område, om vilket jag hittills icke kunnat bilda mig någon förutfattad mening. Hur jag ser på Gotland har jag förövrigt närmare utvecklat i första kapitlet av mitt herdabrev.

flyktig bekantskap mötesplatser för äldre i tidaholm

Men jag föreställer mig emellertid, att för en provins som Gotland denna slutenhet inom bestämda gränser hjälper till att skapa en stämning av familjär samhörighet och solidaritet. Upptäckandets glädje — ja, vi våga hoppas, att den blir ömsesidig, när stiftets nye biskop å ena sidan, dess prästerskap och menighet å den andra nu skola göra bekantskap med varandra.

flyktig bekantskap dejta kvinnor i alsike

Vi äro övertygade om, att även de senare skola ha anledning att känna glädje, i den mån de få tillfälle att lära känna den nye ungdomlige stiftschefen, dejta kvinnor i åtvid står mitt uppe i det kyrkliga arbetet, som har fasta rötter i tro och tradition, men på samma gång öppen blick för de problem, som det andliga nutidslivet uppställer icke minst för kyrkan och dess män.

Gotlands Allehanda Tisdagen den 9 februari N:r

Oh'Boy - Varje steg (1989)

Se även