Ovansjö single, Zachris Göransson () | WikiTree FREE Family Tree

ovansjö single

ovansjö single

This page has been accessed times. Han hade mycket stor släkt. Ättlingar efter honom finnas kvar, särskilt i Ovansjö, Högbo och Järbo, men även i Helsingland och Upland, där en prästsläkt räknar sina anor från Stark-Anders Eliasson liksom en prästfamilj i Gefle.

En sonson till Eliasson upptecknade, vad han visste ovansjö single sin farfar. Denna skrivelse riktade han till två av sina dottersöner. Av dessa lever ännu den ene.

Han är ättling i fjärde led till Anders Eliasson. Ingen kan väl bättre än sonsonen berätta om den starke mannen.

Post navigation

Därför återges här hans skildring i dess helhet. Den lyder: "Mina kära dottersöner! Jag skall giva Eder en tydlig underrättelse om min farfar, den överstarke karlen, Anders Eliasson från Jäderfors by i Ovansjö socken.

Han var född i Högbo Överby i en bondgård som kallas Liassos, åroch ovansjö single i Jäderfors årdit han kom och blev måg i en bondgård, som heter O´Lars. Han hade en liten gumma, som levde länge ovansjö single honom och som jag väl minnes min farmor. Men jag var bara två år när han blev död. Han hade fyra söner och tre döttrar. Den gamlaste hette Olof Andersson och var hemmagift.

Och han hade en son och fyra döttrar.

Dejt Ovansjö

Den andre sonen hette Elias Andersson och var hemmagift. Han hade tre söner och tre döttrar. Den tredje sonen hette Anders Andersson. Han var gift i Högbo Överby i gården Ol´Matts. Han hade fyra söner och fyra döttrar och fyra döda barn.

Den fjärde hetter Per Andersson, min far, Knuss´ Pellas i Storvik, som ovansjö single två levande och sex döda barn. Dottern Anna, gift till Västerby i gården Hanses hade en son och tre döttrar.

  • This page has been accessed times.
  • Landeryd dejt
  • Anders Eliasson () | WikiTree FREE Family Tree
  • Dejta i torestorp
  • Speed Dating I Ovansjö
  • Anrop nekat | turvaldovino.com
  •  Я должен был знать.

Dottern Karin blev gift på Åsen i gården Lars´Pers. Hon hade en son och två döttrar.

Dottern Lisbet, gift till Högbo Västanby, gården Knuss, två söner, två döttrar. Det blir tillsammans 32 barnbarn. Nu ska vi tala om hans bedrifter. Som min far talade om för mig så var han en gudelig man och väl beläsen i den Heliga Skrift samt andra gudeliga böcker. Psalmboken kunde han mestadels utan, alla hans barn var väl övade i läsning och sjungning och detta har sträckt sig till nästan alla hans barnbarn samt gått i följd till barnabarns barn.

ovansjö single

Och jag vet ingen utav den stora släkten, som varit någon tjuv eller skälm eller någon missgärningsman, vad mig veterligt är.

Anders Eliasson var 13 kvarter lång cm och skulle haft två korsben över magen, som troddes att hans ovanliga styrka skulle bestå uti. Och han var ovanligt mager, men vog 18 lispund kg.

När han gick till Jäderfors och skulle fria kom en hoper pojkar efter honom och tänkte till att slå honom. Han stannade vid en grind, och när de kommo efter honom dit, så drog han upp bägge grindstolparna och tog till slådon.

ovansjö single

De tordes inte stanna utan alla sprang sin väg och sedan fick han gå oantastad för alltid. Men en gång sedan han blev gift, kom en stark pojke och ville brottas med honom, men farfar ville ej det, fast han ej kunde komma ifrån det.

Så tog han pojken och lyfte honom upp på selkrokarna i stallslidret. När farfar varit gift några år, byggde de sig en ny vardagsstuva med nystu efter gamla sättet i ovansjö single våning, som står kvar ännu i denna dag. När stuvan blev färdig så nära att kroppåsen skulle opp, så gruvade timmerkarlarna sig, huru de skulle få upp den, men när de gingo in och skulle äta, gav Eliasson sig kvar ute och rätte ihop alla stegar och tog kroppåsen framför sig och lade honom på rätta stället.

När timmer karlarna kommo ut, blevo de försagda, hur det kunnat gå till för en enda man. En vallbomässdag hade drängar och reftele dating apps fridag att göra åt sig själva. Då gick Eliasson till skogs och högg alderved ovansjö single en herre i Backberg.

Han hade en dräng i ovansjö single och på den dagen högg han fem stavrum ved och sjöng ut 30 psalmer. En gång när de körde malm, så var det orimligt kallt ovansjö single morgon och de voro många i sällskap.

De gåvo sig ihop att knuffas för att bli varma. Farfar knuffade till en liten smula åt en och denne flög en lång bit från vägen och svimnade av men det gick sedan över. Sedan tordes han aldrig ge sig i lek med några pojkar.

ovansjö single

En gång var han till Svärdsjö efter malm och när de kommo till Brättbergs stora backen, så rådde hästarna ej med lassen, för det var väl på våren, så det tog i gruset.

Då tog han från hästarna och drog upp lassen. Även likaså i skogen nrä han körde timmer så drog han fram timret på vägen i snön, när hästarna ej rådde med för han har haft klena hästar, ty han torde kanske lägga på dem för stora lass, när han själv var så stark. En gång gjorde han en resa till Stockholm med järn och hade flera i sällskap. Och det var en stor snövinter. Ovansjö single de kommo hitom Uppsala var vägen smal, så att de ej kunde mötas, ty de hade stora lass.

Så mötte de en domprost från Upsala och denne hade en elak kusk, som började slå åt hästarna med en lång piska. Efter vanan färdades farfar alltid sist i raden. Mötte de en elak människa tog han sina följeslagare ovansjö single försvar. Han hejades nu fram av dem. Och när han kom fram, lyftade han först hästarna över snöplogbrinken och sedan tog han åkdonet med prosten och kusken, som sutto kvar, och lyftade dem i snön och sade: Sitten här nu, tills vi få komma förbi, ska Ni få se, hur bra det går för sig!.

När forbönderna kört förbi, så lyfte han tillbaka både hästar och åkdom på vägen. Då sa domprosten till honom: "Är ovansjö single av Gudi så är det för mycket, och är du av djävulen, så är det också för mycket, men när ni kommer igen, så hälsa på mig allesammans, för jag vill tala vid dig en gång till.

Anrop nekat

Jag bor i Upsala på den gatan och med det numret på huset. Och när de kommo igen, så gjorde de som han befallt. Och där hovs ned hö åt all hästarna och dukades upp ett stort bord med mat och brännvin till alla hans kamrater. Vid ett mindre bord sutto dom, prosten och farfar och åto. Där sattes fram en kanna brännvin och den söp de ur. Farfar ovansjö single väl något munter och sade till domprosten att om han skulle sätta en hoper studenter efter dem på hemvägen, så skulle dessa bli olyckliga.

Varje vinter gjordes flera stockholmsresor. Sista hållplatsen före Stockholm var Järva. Därifrån körde man tidigt på morgonen för att komma i tid till järnvågen. Men i regel fanns många före, hur tidigt man än reste. Farfar gick en gång fram och frågade vågmästaren om han inte kunde få lassa av.

Kan ni bara komma fram med lassen, få ni lasta av röt vågmästaren. Då bar farfar fram fyra tunga lass till vågen.

ovansjö single

En vinter var han till Stockholm med järnvaror. När farfar då kom fram till järnvågen, var där en gardist, som tog en lispunds löga i vardera handen och slog ihop dem framför och bakom sig och sade: Det är inte bondekrafter det inte! Då motade sällskapet fram farfar för att låta gardisten och många andra få se på bondekrafter. Och så tog farfar tre st lispundslögor på vardera armen och slog ihop dem på raka armar.

In our time, trees and their ecosystems and web are getting more and more important and scientifically understood. The vast number of more and more urbanized people probably do not realise the value of single trees and what they together do for us. The well functioning forest. Giant trees are rare in Sweden, but here are three very nice examples.

Då slokade gardisten iväg. Och ovansjö single sägs att farfar skall stå avmålad i Stockholms våg, men om detta är sant, vet jag inte. En gång for han till Garpenberg efter malm. Och han hade flera från byn i sällskap. När de komma fram till gruvan, så låg på marken tre stora malmstenar.

Speed Dating I Ovansjö

Då sade gruvfogden; den som vill lyfta dessa stenar över malmskrindorna skall få dem utan betalning. Då frågade farfar om det var säkert, så han ej skulle bli narrad. Och då han fick riktigt lov därtill, så tog han den minsta först. Den innehöll nätt ett lass. Så tog han den andre, som var tyngre. Den tredje var ännu tyngre.

Se även