Möt flickorna. Från Helsingborg:

KONTAKT – Flickorna Lundgren

möt flickorna askersund dating app

Create Close "Vi kör pojkarna mot flickorna": - En kvalitativ studie om barns samspel och kamratskapande i utomhuslekenur ett genusperspektiv Johansson, Josefin Möt flickorna West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Är dessa normer synliga i barnens vardag? Påverkar de barnens dag på förskolan?

Inför arbetet granskade vi tidigare forskning om genus, då fann vi en hel del varierande forskning om genus i förskolan.

Forskning om genusnormer i utomhuslek var inte lika förekommande som forskning om inomhuslek. Därför ansåg vi att detta ämne hade varit intressant och forska vidare om.

  1. Speed dating i rydebäck
  2. Singel kvinna i kisa
  3. Möt flickorna som startar eget - Plan International Sverige
  4. Flickorna - Emma Cline - pocket () | Adlibris Bokhandel

Vi valde därmed att inrikta oss på genusnormers inverkan på barns samspel och val av kamrater i utomhusleken. Syfte: Syftet med vår studie möt flickorna att undersöka vilka genusnormer som synliggörs i barns samspeloch val av kamrater i utomhusleken.

Äldre Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition.

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och studiens empiri bygger på ostrukturerade icke-deltagande observationer som till viss del har struktur. Denna struktur är uppbygg utifrån vårt teoretiska perspektiv och högalid dating sites av genusperspektivets centrala begrepp.

Vårt resultat bygger på 23 analyserade observationer. Studien genomfördes på två förskolor med barn mellan 1—5 år.

Betyg 3 av 5 Kommentar av Therese Olsson Ett målande språk som flyter på bra. Historien är också intressant. Bra bok, även om jag inte blev överväldigad.

Resultat: Studien visade på att det finns genusnormer i barns samspel. Könsnormer som synliggjordes i studien var att flickor och pojkar lekte könsstereotypiska lekar, såsom att flickor lekte hushållslekar medan pojkar lekte med bilar.

möt flickorna på dejt väckelsång

Vid flera tillfällen hörde vi att barnen verbalt uttryckte könsstereotypa värderingar. Vi uppfattade att flickor och pojkar tyckte om att leka med olika material och på olika platser, men även att de lekte med samma material och på samma platser men lekte då skilda lekar.

möt flickorna fränninge- vollsjö online dating

I samband med könsnormerna såg vi att hierarkiska positioneringar och maktpositioner hade stor inverkan på barns val av kamrater i utomhusleken.

Maktpositionerna såg vi i både flickorna och pojkarnas lekar.

Barn i fängelse I flera delar av världen anses flickor vara mindre värda Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes.

I flickornas och pojkarnas gemensamma lek var också maktaspekten central, där pojkarna för det mesta besatt högre hierarkiska positioner. De konstellationer som vanligtvis förekom var att flickor lekte mest med flickor och pojkar mest med pojkar.

möt flickorna dating sweden linköpings s: t lars

Place, publisher, year, edition, pages

Se även