Todo o material, marcas rexistradas u outras propiedades intelectuais de este Web Site son propiedade de Turvaldovino, o das suas compañías afiliadas e están protexidas polos dereitos de autor.

Está permitida a sua reproducción para uso persoal.

Queda prohibida cualquer modificación, copia, aluger, préstamo, transmisión e difusión non autorizada. O material do Web Site (www.turvaldovino.com) non pode ser vendido nin distribuido con ánimo de lucro.

Os links existentes nos Web sites de Turvaldovino, (www.turvaldovino.com), poden levarlle fora da rede de Turvaldovino, e/o seu Web Site. Queda fora da noxa responsabilidade o contido, exactitude ou obxetivo dotros Web Sites; os links son suministrados por Turvaldovino, de boa fé e non se nos pode responsabilizar dos eventuais cambios nos Sites cos que establecemos o link.

Nin Turvaldovino, nin ningunha das suas sociedades vencelladas, nin ningunha outra parte implicada na creación, producción e suministro deste Web Site serán responsables de danos, costos, pérdidas ou responsabilidades directas, imprevistos, indirectos ou punitivos que podan producirse polo acceso o uso desta Web.

Todo o contido e facilitado tal cual e. Nin Turvaldovino, nin ninguna das suas sociedades vencelladas garanten a exactitude do material contido neste Site, nin que se axuste a calquer uso persoal. Ademais Turvaldovino, non será responsable dos daños ou dos virus que podan infectar o seu ordenador u outra propiedade sua debido o uso -ou acceso-telecarga de calquer material da Web.

E posible que algunhas xurisdiccions non permitan certas limitacions de garantías e danos, polo que algunhas das antes citadas exclusions poden non ser de aplicación na sua totalidade para vostedes.

Pechar